Mobiliteit is integratie


Kennis & ervaring
Bouwplantoetsing
De uitdaging
Woningaanpassingen
Opplussen bestaande woningen
Tevreden klanten

Adviesbureau

Mensen met een beperking of ouderen maken ook deel uit van onze samenleving. In Nederland is het uitgangspunt dat het niet uitmaakt of iemand een beperking heeft of niet. Iedereen moet de mogelijkheid hebben mee te kunnen doen.

Adviesbureau Aangepast voor U heeft als doel de bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid en Uitgankelijkheid van wonen, verkeer, (openbaar) vervoer, straatinrichting, publieke gebouwen, toerisme en vrije tijd te vergroten voor iedereen maar in het bijzonder voor personen met een beperking en ouderen.

Toegankelijkheid word getoetst aan:

  • Bereikbaarheid: kan ik er komen ?
  • Toegankelijkheid: kan ik naar binnen ?
  • Bruikbaarheid: kan ik de voorzieningen gebruiken ?
  • Uitgankelijkheid: kan ik in geval van nood makkelijk vluchten ?

 

Doelgroep
  • Gemeente (Openbare Toegankelijkheid)
  • Architecten (Bouwplantoetsing)
  • Bouwbedrijven (Levensloopgeschikt (ver)bouwen)
  • Woningcorporaties (Opplussen woningen)
  • Particulieren (Langer zelfstandig wonen, Woningaanpassingen)
  • Horeca (Café, Restaurant, Hotel, Camping)

 

Voor Adviesbureau Aangepast voor U is het de missie om naast het wegwerken van de ontoegankelijkheid het ‘ontwerpen voor iedereen’ te promoten. Aangepast voor U wil hierbij deskundige ondersteuning bieden aan zowel professionals, gebruikers als beleidsmakers.

Advies

U kunt naast het technisch advies ook bij het Adviesbureau terecht voor een allround begeleiding. De opdrachtgever wordt ondersteund in het totale proces van de toepassing van toegankelijkheidselementen in de strategie, het beleid en de dagelijkse werking van de organisatie, dienst of bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn het ontwikkelen van richtlijnen op maat, het integreren van toegankelijkheid in vaste procedures, personeelsopleidingen, actie- en beleidsplannen.

Bereikbaarheid

Kan ik er komen?

Toegankelijkheid

Kan ik naar binnen?

Bruikbaarheid

Kan ik de voorzieningen gebruiken ?

Uitgankelijkheid

Kan ik in geval van nood makkelijk vluchten ?