Mobiliteit is integratie


Meer ambitie nodig voor toegankelijkheid woningen

aangepast huisDe plannen om in korte tijd voldoende geschikte woningen voor ouderen en mensen met een beperking te realiseren, tonen te weinig ambities.  Dat concludeert Ieder(in) na lezing van de brief die de minister Blok (Wonen) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) op 4 juni naar de Tweede Kamer stuurden.

Door de hervormingen in de langdurige zorg zullen mensen langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen. Dat kan alleen als er voldoende geschikte/aangepaste woningen zijn en woningen met zorg. Ieder(in) – toen nog CG-Raad en Platform VG – heeft de minister eerder al opgeroepen tot een ambitieuze aanpak om te zorgen dat het tekort aan geschikte woningen voor ouderen en mensen met een beperking wordt ingelopen (brief 3 oktober 2013). Onze inzet is een woningvoorraad die geschikt is voor alle burgers, zodat ook mensen met een beperking kunnen kiezen waar, hoe en met wie zij wonen (VN verdrag, artikel 19).

Onderken het belang

De minister en de staatssecretaris lijken de problematiek te bagatelliseren. Zo stellen zij dat het voldoende is als er evenveel geschikte woningen zijn als mensen met een beperking. Zij gaan hiermee voorbij aan de eigen regie van mensen over waar en hoe zij wonen. Of dat mensen met een beperking natuurlijk ook gewoon bij vrienden en familie op bezoek moeten kunnen gaan.

Lang wachten
De wens voor meer woningen met zorgsteunpunt zwakken Blok en Van Rijn af door te stellen dat de thuiszorg verbreed is en voor een deel  in deze behoefte voorziet. Ieder(in) herkent dit niet en krijgt juist signalen dat mensen lang moeten wachten op een plek in zo’n woonvorm. Voor een bepaalde groep mensen is juist de veiligheid van een vangnet/zorgsteunpunt een voorwaarde om zelfstandig te kunnen wonen.  Ieder(in) vraagt de bewindslieden daarom om een aanscherping van de plannen en doelstellingen. Het is nu een verzameling maatregelen waarvan opbrengst en richting niet duidelijk zijn.

Bron: Ieder(in)