Mobiliteit is integratie


Plaatsen mantelzorgwoningen en zorgkamers wordt vergunningvrij.

Er wordt al jaren gepraat over de mogelijkheid om de procedure voor het plaatsen van mantelzorgwoningen en zorgkamers eenvoudiger te maken. Er is nu een doorbraak. Het kabinet heeft het formele besluit genomen het plaatsen van deze objecten in de regel vergunningsvrij te maken.

Volgens het kabinetsbesluit is er in de toekomst geen vergunning meer nodig voor bouwwerken ten behoeve van mantelzorg, zolang die niet te groot zijn, een niet te groot deel van de tuin in beslag nemen en van een goede kwaliteit zijn. In andere situaties gelden straks eenvoudiger en kortere procedures.

Compleet huis.

De mantelzorgwoning is een compleet huis, dat naast een bestaande woning wordt gezet, waardoor twee aparte huishoudens met behoud van privacy dicht bij elkaar kunnen wonen. De mantelzorgwoning is verplaatsbaar en zo nodig voorzien van vele flexibele zorgvoorzieningen en hulpmiddelen. PasAan is de ‘uitvinder’ en ‘ontwikkelaar’ van dit concept. Zij is de enige organisatie in Nederland die zich volledig gespecialiseerd heeft in het creëren en realiseren van bouwkundige oplossingen gerelateerd aan mantelzorg. PasAan beschikt over de kennis en ervaring met de regels en kan desgewenst de vergunning aanvragen zo lang die nog nodig is.

Variatie in maatvoering.

De mantelzorgwoning wordt zowel door particulieren als woningbouwverenigingen aangeschaft. Verspreid over het hele land staan inmiddels vele mantelzorgwoningen. In de eerste jaren waren deze allemaal van dezelfde omvang, namelijk 6 bij 9 meter. Hoewel in 2013 dit nog steeds de meest geplaatste oplossing was, zijn er ook diverse grotere mantelzorgwoningen geplaatst. Zo zijn in Uddel en Rijen mantelzorgwoningen van 6 bij 12 meter (72 m2) geplaatst en in Herveld zelfs van 6 bij 15 meter (90 m2).Daarnaast is er ook meer vraag gekomen naar kleinere mantelzorgwoningen, vanaf 30 vierkante meter.

Hard lobbyen.

Het kabinetsbesluit wat er nu ligt, is het resultaat van 6 jaar hard lobbyen, door belangrijke maatschappelijke organisaties als de ouderenbonden, Mezzo, Landelijk Overleg Cliëntenraden (LOC), vereniging Eigen Huis en de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad (CG-raad). Over het kabinetsbesluit vindt nu een schriftelijke procedure in de Tweede Kamer plaats. Omdat een zeer grote Kamermeerderheid voor de wijzigingen is en ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een positief advies heeft gegeven, is de verwachting dat het vergunningvrij maken van mantelzorgwoningen in de loop van 2014 een feit is.

Meer weten>

>> www.pasaan.nl >>