Mobiliteit is integratie


Advies

Toegankelijkheid is een breder begrip geworden. Jaren geleden betrof het vooral de toegankelijkheid voor gehandicapten. Tegenwoordig moeten gebouwen toegankelijk zijn voor iedereen. De eisen voor de woningbouw zijn aangescherpt! De toegankelijkheid van buitenruimten, gebouwen en woningen moeten mensen overal in staat stellen praktisch, veilig, gezond en flexibel te doen wat ze hebben te doen.

Aangepast verbouwen

Personen met een beperking of een gezinslid met een beperking kunnen bij Adviesbureau Aangepast voor U terecht voor advies op maat voor de aanpassing van hun woning. Ook met het ouder worden neemt het aantal fysieke beperkingen toe. Lichte aanpassingen en eenvoudige hulpmiddelen zijn soms nodig om zo lang mogelijk zelfstandig in eigen huis te kunnen wonen.

De adviseur van Aangepast voor U denkt mee over praktische oplossingen en geeft advies om het comfort en de veiligheid van bewoners en eventuele zorgverleners te verhogen.

Aanpasbaar bouwen

Aanpasbaar bouwen betekent dat een woning zodanig ontworpen wordt dat zij kan mee evolueren met de behoeften van de bewoners. Indien nodig kan vroeg of laat de woning met minimale kosten aangepast worden aan de veranderende situatie van de gebruiker. Dit is eigenlijk levensloopgeschikt bouwen. Alle bouwers, die doordacht en toekomstgericht willen bouwen, kunnen bij het Adviesbureau terecht voor advies over de aanpasbaarheid van hun woning.

Woonvoorzieningen

Naast het verstrekken van woonadvies voor particulieren, kan het Adviesbureau ook ingeschakeld worden bij de begeleiding van projecten van sociale woningbouw, woonzorgzones en woonvoorzieningen voor personen met een beperking of ouderen.

Woningbouwprojecten

Er is een schrijnend tekort aan toegankelijke woningen in de koop- en verhuursector. Wij pleiten voor het basistoegankelijk maken van de gemeenschappelijke delen en het aanpasbaar maken van de woongelegenheden. Dit biedt alleen maar voordelen want de woningen zijn flexibel en bruikbaar voor diverse doelgroepen. Een aanpasbare woning houdt ook rekening met de evoluerende behoeften van mensen in hun levensloop. Zo kan men langer zelfstandig blijven wonen.

Door de vergrijzing van de bevolking zal het aandeel mensen die baat hebben bij een toegankelijke en gebruiksvriendelijke woning sterk groeien. De woningmarkt zal zich moeten aanpassen onder druk van nieuwe maatschappelijke evoluties.

Adviesbureau Aangepast voor U kan private of sociale bouwverenigingen die toegankelijke en kwaliteitsvolle woonprojecten willen realiseren, begeleiden en adviseren. Dit kan door advisering van concrete bouwprojecten of via een structurele samenwerking.

Woonvoorzieningen voor ouderen en personen met een beperking

Bij het ontwerpen van serviceflats, woonvoorzieningen voor personen met een beperking, woonzorgzones, rustoorden, dienstencentra,… is toegankelijkheid een bijzonder aandachtspunt. Ook de integratie van hulpmiddelen en het bewaken van een ergonomische zorgverlening zijn dan essentieel. Adviesbureau Aangepast voor U heeft op dit terrein reeds een diepgaande ervaring opgebouwd.

Geïnteresseerd in de diensten van Aangepast voor U?

Hebt u interesse in de diensten van Aangepast voor U of wilt u meer informatie? Als u onderstaand contactformulier invult, neem ik z.s.m. contact met u op. Bellen of mailen kan natuurlijk ook, zie hiervoor de contactgegevens.

naar boven