Mobiliteit is integratie


Levensloopgeschikt (ver)bouwen

Nieuwe levensloopgeschikte woningen moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen uit het Bouwbesluit. Daarnaast gelden aanvullende eisen uit het Handboek voor toegankelijkheid en de WoonKeur. Slechts wanneer de woning voldoet aan al deze eisen bent u zeker van een goede toegankelijkheid en blijvende levensloopgeschiktheid.

Enkele toegankelijkheidseisen

 • Zo weinig mogelijk (lage) drempels
 • Voldoende brede deuropeningen
 • Ruime draaicirkels
 • Voldoende bergruimte
 • Eenvoudig bereikbare schakelaars en stopcontacten
 • Voldoende brede gangen
 • Slimme inrichting van de gebruiksruimtes
Toegankelijkheidseisen moeilijk toepasbaar

Veel architecten hebben echter onvoldoende kennis en tijd om de toegankelijkheidseisen juist te interpreteren en in de praktijk toe te passen. De opgeleverde woningen houden onvoldoende rekening met de levensloop en gezondheidscyclus van de bewoners. Ingrijpende veranderingen zijn dan nodig om de woningen aan te passen. Met als gevolg: ongemak voor de bewoners en hoge kosten voor de opdrachtgever.

Bezint voor u begint met bouwen

Wilt u zeker zijn van een goede toegankelijkheid en blijvende levensloopgeschiktheid van de woning? Dan moet u hier al in de ontwerpfase van de woning rekening mee houden. Dus vóórdat er daadwerkelijk een schep in de grond gaat! Een preventieve check op de toegankelijkheid van uw plan van aanpak, bouwplan of bouwtekening kan veel opleveringsfouten voorkomen

Alleen zo bouwt u comfortabele woningen die eenvoudig én betaalbaar kunnen meegroeien met de gezondheid van de bewoners.

Preventieve check woningbouwplan op levensloopgeschiktheid

Aangepast voor U helpt u graag bij het toepassen van toegankelijkheidseisen voor levensloopgeschikte woningen. Want als u een goed toegankelijke en blijvend levensloopgeschikte woning wilt, moet u hier al in de ontwerpfase rekening mee houden.

Een preventieve check op de toegankelijkheid van uw Plan van aanpak, bouwplan of bouwtekening kan (dure) opleveringsfouten voorkomen.

Tijdstip preventieve check

De preventieve check kan op verschillende momenten in het ontwerp- en bouwproces worden uitgevoerd:

 1. Vóór het maken van de bouwtekeningen:
 2. tijdens voorbesprekingen, bij het opstellen van het Plan van Aanpak en het formuleren van de bouweisen.
 3. Na het ontwerpen van de woning(en): check van bouwtekeningen.
 4. Tijdens het bouwproces: fysieke controle woning(en).
 5. Vóór oplevering van de woning(en).
 6. Na oplevering van de woning(en).

 

Rapport levensloopgeschiktheid woning

Na afloop van de preventieve check ontvangt u een uitgebreid rapport. Hierin leest u precies waar uw bouwplan of verbouwplan goed scoort en welke verbeterpunten er nog zijn. U kunt zo tijdig ingrijpen en fouten herstellen waarmee u extra (verbouw)kosten voorkomt.

Toegankelijkheidsadvies

Aangepast voor U kan u ook helpen bij het maken van een verbeterd bouwplan dat aan alle toegankelijkheidseisen voldoet. Dan ontvangt u een uitgebreide lijst met aanbevelingen om de geconstateerde gebreken te herstellen.

Kosten

De kosten van de preventieve toets levensloopgeschiktheid zijn afhankelijk van de grootte en complexiteit van het project.

Meer informatie

Wilt u alvast meer informatie? Of wilt u eerst weten hoe ook u kostbare opleveringsfouten kunt voortkomen? Neem vandaag nog contact op voor een (vrijblijvende) offerte via ons contactformulier.

 


naar boven