Mobiliteit is integratie


Openbare Toegankelijkheid

Hoe toegankelijk is uw gemeente?

Ontwikkelt u een actief toegankelijkheidsbeleid, of sluit u uw ogen voor mensen die worstelen  met een rollator of rolstoel om een stoep op te komen? Of erger nog, mensen die hun huis niet uit durven door het ontbreken van een toegankelijk openbaar toilet?

Een op het oog normale stoep in het straatbeeld is vaak een hindernisparcours .

De noodzaak van toegankelijk wonen, winkelen, werken en recreëren neemt toe. Het staat hoog op de politieke agenda. De wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte heeft raakvlakken met het internationale VN –verdrag voor rechten van personen met een handicap en is inmiddels door de EU geratificeerd. Toegankelijkheid is naast gelijkheid, doeltreffendheid en zelfstandigheid één van de vier speerpunten.

In de praktijk is er binnen veel gemeentes onvoldoende bewustzijn en focus op toegankelijkheid van openbare gebouwen en woningen. Daar liggen nog veel kansen ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen en het stimuleren van de lokale economie.

 

Voorkom schadevergoedingen of negatieve publiciteit

Toegankelijkheidsexpertise vormt een integraal onderdeel in de begroting. In de praktijk wordt hiermee onvoldoende rekening gehouden. Dit begint al vaak in de ontwerpfase, waardoor aanpassingen achteraf vaak het geval zijn. Deze gaan vaak gepaard met schadeclaims, negatieve publiciteit en vaak de noodzaak om extra krediet aan te vragen bij de Gemeenteraad. Adviesbureau Aangepast voor U helpt om dergelijke scenario’s te voorkomen als onafhankelijke stadsergonoom en projectcoördinator. Aandacht voor toegankelijkheid bij aanvang, voorkomt hoge aanpassingskosten en vervelende situaties achteraf.

Adviesbureau Aangepast voor U bundelt ervaring en toegankelijkheidsexpertise

Ruim 25 jaar geleden heeft Toegankelijkheids Adviseur en eigenaar Rudi van de Esschert een ernstig ongeval gehad. Sindsdien heeft hij een permanente lichamelijke beperking. Vanuit zijn dagelijkse leven weet hij dat een lichamelijke beperking pas een handicap wordt als je niet volledig mee kunt doen in de maatschappij.

Adviesbureau Aangepast voor U bundelt de kracht van eigen ervaring en toegankelijkheidsexpertise als projectcoördinator en onafhankelijke stadsergonoom tussen gemeente en belangenorganisaties teneinde de openbare ruimte zo in te richten waardoor iedereen kan meedoen in de maatschappij. Met of zonder beperking, jong of oud.

Wij pakken de regie in beleidsvorming en projectcoördinatie

Als het gaat om beleidsvorming en projectcoördinatie in het aandachtsgebied van private en publieke toegankelijkheid vormen wij het centrale punt. Versnel de doorlooptijd van projecten en interne processen, zoals besluitvorming en klankbordoverleg door onze inschakeling. Snel en flexibel. Adviesbureau Aangepast voor U pakt de regie en kan binnen uw gemeente ondersteunen als het gaat om de inschakeling van een onafhankelijke:

 • Stadsergonoom
 • Projectcoördinator
 • Toegankelijkheids Adviseur
 • Procesmanager

tussen de gemeente en de belangenorganisaties. Een geslaagd project valt of staat immers met communicatie, zeker als er sprake is van interdisciplinaire samenwerking. Adviesbureau Aangepast voor U slaat een brug tussen gemeente en participerende partijen voor een optimale vakinhoudelijke kennisoverdracht die naadloos aansluit op het niveau van de gesprekspartner. Van architect tot belangenorganisatie; Adviesbureau Aangepast voor U toont inlevingsvermogen, vertaalt standpunten en zorgt voor onderlinge verbinding in het collectieve belang.

Projectsnelheid verhogen ten gunste van een goed én toegankelijk eindresultaat

Wij nemen werk uit handen door pro-actief te signaleren en te initiëren ten aanzien van het borgen van toegankelijkheidsexpertise bij aanvang van het project. We bewaken de voortgang en aanpassingen achteraf worden voorkomen. Wij helpen uw kosten beheersen, conform begroting. U huurt expertise in, waardoor u tijd bespaart en flexibel kunt werken.

Ons Adviesbureau:

 • Toetst binnen de richtlijnen omschreven in de ASVV,
 • Integrale Toegankelijkheid Openbare Ruimte,
 • NEN 1814,
 • Handboek van Toegankelijkheid en Woonkeur.
 • Adviseert en begeleidt in het proces van ontwerpen, beheren en onderhouden.
 • Voert plantoetsing uit bij voorontwerp en eindcontrole.
 • Geeft advies voor gefundeerde besluitvorming.
 • Brengt ontoegankelijkheid in kaart.
 • Stelt een rapport van knel- en aandachtspunten op.
 • Maakt onzichtbare mobiliteitsproblemen zichtbaar.
 • Ondersteunt bij WMO vraagstukken.Waarborgt veiligheid & ergonomie.
 • Is spreekbuis voor gebruikersgroepen en belangenorganisaties.
 • Is ervaringsdeskundig, door eigen lichamelijke beperking

 

Adviesbureau “Aangepast voor U” neemt alle drempels weg

Wilt u weten hoe Aangepast Voor U zowel in- als externe drempels binnen uw gemeente kan wegnemen met betrekking het waarborgen van integrale toegankelijkheid in beleidsvorming en projecten? Bel voor een vrijblijvende afspraak of stuur via ons contactgegevens.

 

naar boven