Mobiliteit is integratie


Levensloopgeschikt wonen

Levensloopgeschikte woningen zijn bedoeld voor iedereen, in elke fase van de levensloop. Van jong tot oud. Gezinnen met jonge kinderen kunnen profiteren van drempelloze woningen met ruim bemeten sanitair, maar ook rolstoelgebruikers of ouderen kunnen gebruik maken van deze woningen.

Een levensloopgeschikte woning stelt mensen in staat tot op hoge leeftijd zelfstandig te blijven wonen. Maar ook de maatschappelijke integratie van mensen met een beperking is hiermee gediend: denk alleen al aan bezoekbaarheid van woningen voor mensen met een handicap.

Bij levensloopgeschikt wonen staan onbeperkte toegankelijkheid en ergonomie centraal. Levensloopgeschikte woningen en appartementen zijn dus geschikt voor gebruikers van alle leeftijdscategorieën.

Gewijzigde omstandigheden

Op het eerste gezicht verschilt een levensloopgeschikte woning  weinig van andere moderne en goed uitgeruste woningen. Doch door een aantal gerichte voorzieningen en belangrijke doordachte details is de woning beter aangepast (én aanpasbaar) om te kunnen blijven wonen indien door gewijzigde omstandigheden de woonbehoeften plots of geleidelijk veranderen.

De woning blijft integraal bewoonbaar, ook al is men tijdelijk of voor langere tijd minder mobiel.

Deze woningen zijn bijzonder geschikt voor medioren en senioren door het ergonomisch comfort, de aanpasbaarheid en de uitbreidbaarheid van de aanwezige comfort domotica naar zorgdomotica.

Levensloopgeschikte woningen zijn functioneel en milieu- en gebruiksvriendelijk en bieden de bewoners de zekerheid van comfort en veiligheid, vandaag en in de toekomst.
Uitgangspunten

Levensloopgeschikte woningen zijn geconcipieerd vanuit de volgende uitgangspunten:

toegankelijk, ongeacht

  • leeftijd
  • mobiliteit
  • autonomie
  • gebruiksvriendelijk en ergonomisch
  • comfortabel en veilig (domotica)

 

Het eisenpakket

De eisen van levensloopgeschikte woningen zijn vastgelegd in keurmerken en eisenpakketten (woonkeur, bouwbesluit, opplussen, handboek van toegankelijkheid).

Eisen hebben betrekking op:

Een levensloopgeschikte woning stelt mensen in staat tot op hoge leeftijd zelfstandig te blijven wonen. Maar ook de maatschappelijke integratie van mensen met een beperking is hiermee gediend: denk alleen al aan bezoekbaarheid van woningen voor mensen met een handicap.

Een beperkte woonkwaliteit kan voor mensen een reden zijn om te verhuizen. Aanpassingen in een woning kunnen dankzij financiering uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO) mogelijk worden gemaakt. Een meer fundamentele aanpak is om nieuwe woningen levensloopgeschikt te bouwen. Uiteindelijk leidt dit tot een groter volume aangepaste woningen.

Als u in een levensloopgeschikte woning woont, hoeft niet te verhuizen als de mobiliteit hem in de steek laat. Sanitair en slaapkamer zijn zonder obstakels te bereiken of makkelijk bereikbaar te maken door verbouw of aanbouw. Er is voldoende manoeuvreerruimte om met een rollator te lopen of met een rolstoel te rijden. De deuren en gangen zijn breder dan gebruikelijk. De aanpassingen gelden ook voor de toegankelijkheid buiten de woning.

Levensloopgeschikte woningen kunnen meer kosten dan traditioneel gebouwde woningen. Omdat later geen of minder aanpassingen nodig zijn, worden kosten op een ander moment bespaard.

 Woonomgeving

Om een levensloopgeschikte wijk te realiseren is ook aandacht nodig voor Looproutes en/of voetpaden in de wijk en voor de overige wijkvoorzieningen.

Een toegankelijke woning in een ontoegankelijke woonomgeving maakt dat bewoners gevangen zijn in hun eigen woning. Het is dan niet mogelijk om zelfstandig boodschappen te doen, een ommetje in het park te maken of zelfstandig een zorg- of welzijnsvoorzieningen te bezoeken.

In een levensloopgeschikte wijk dienen gebouwen met een publieksfunctie zoals winkels, gezondheidsinstellingen, culturele instellingen, een bibliotheek e.d. bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar (BTB) te zijn. Bewoners en bezoekers moeten deze voorzieningen zelfstandig kunnen bereiken en gebruiken.

Wilt u meer weten over levensloopgeschikt (ver)bouwen?

Onze adviseur is met name gespecialiseerd in adviezen over de toegankelijkheid van woning en de dagelijkse woonomgeving voor mensen met en /of zonder een functiebeperking. Zorg en welzijn horen hier ook bij.

 

naar boven